Webinar: daders van mensenhandel

In de zomer kondigde CoMensha haar jaarlijkse kennisdag voor partners in de zorgketen al aan met dit jaar als thema ‘Daders van Mensenhandel’. Tijdens de webinar, die op 23 september zal plaatsvinden, gaan zij dieper in op wat zij weten van daders: wie zijn ze en waarom maken ze slachtoffers? Zijn ze zelf ook slachtoffer (geweest)? Hoe groot is de kans dat een slachtoffer zelf dader wordt? Is er behandeling mogelijk? Wat wordt er al op preventiegebied gedaan? Hoe zit het met vervolging en veroordeling?

Wil jij jouw kennis over daders van mensenhandel vergroten? Dan kun je je op deze site aanmelden om de webinar bij te wonen.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten