Controles voor meer zicht op illegale prostitutie

De gemeente Tilburg voert samen met de politie en prostitutie maatschappelijk werk regelmatig controles uit op illegale prostitutie. Deze controles doen we om zicht te krijgen op de aard en omvang van deze illegale branche.

Zo kan mensenhandel en uitbuiting tegengegaan en gesignaleerd worden. En kan overlast worden aangepakt of tegengegaan. Het afgelopen half jaar zijn meerdere woningen en hotels in Tilburg gecontroleerd waar het vermoeden was van illegale prostitutie. Op verschillende plekken bleek er inderdaad sprake van illegale prostitutie.

Lees verder

cijfers 1e half jaar 2021

Cijfers over de controles in het eerste half jaar van 2021 staan in de factsheet die hieronder te lezen of te downloaden is.

Hier vind je de factsheet

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten