Sextortion

Jongeren worden online steeds nieuwsgieriger en zijn minder voorzichtig. Het uitwisselen van seksueel getint beeldmateriaal van elkaar of anderen komt hierdoor steeds vaker voor. De kans dat deze beelden in de verkeerde handen terecht komen is groot. En voor je het weet ben je slachtoffer van sextortion.

Wat is sextortion?

Sextortion is een samenvoeging van de woorden ‘sex’ en ‘extortion’, ook wel afpersing. Er is sprake van sextortion als iemand je afperst met gebruik van naaktfoto’s, filmpjes of webcammateriaal. De afperser dreigt met het verspreiden van de beelden onder familie, vrienden of andere bekenden als het slachtoffer niet doet wat de dader vraagt. Eisen van de afperser kunnen zijn het overmaken van grote geldbedragen, nog meer foto’s te sturen of af te spreken.

Wat kun je doen tegen sextortion?

Geef nooit gehoor aan de eisen van de afperser. Je werkt jezelf alleen maar verder de nesten in en de kans dat hij of zij uiteindelijk alsnog de beelden verspreidt is groot. Het is belangrijk zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, dit kan je helpen wanneer je naar de politie gaat om aangifte te doen. Verwijder en blokkeer de afperser vervolgens overal op. Het is logisch dat je bang bent dat de beelden worden verspreid. Daarom is het goed om, nadat je de afperser geblokkeerd hebt, jezelf op te zoeken op internet via zoekmachines. Als je jezelf tegenkomt kun je contact opnemen met de website en uitleggen dat deze beelden zonder toestemming online staan.

Praat erover met iemand die je vertrouwt. Je bent niet de enige die dit meemaakt en het is goed om de schade zo veel mogelijk te beperken. Als je niet met een bekende durft te praten kun je ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen jou (anoniem) advies en juridische hulp bieden.

Hoe kun je sextortion voorkomen?

Maak veilig gebruik van het internet. Ga niet zomaar in op vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent. Als je iemand wel accepteert, is het goed je grenzen aan te geven. Nee zeggen als je iets niet wilt en niet ingaan op bedreigingen. Voor ouders is het goed met hun kinderen te praten over de risico’s van het online delen van seksueel getint beeldmateriaal.

Kinderen bewust maken van de gevaren kan bijvoorbeeld door middel van deze video. De video vertelt de waargebeurde verhalen van Anna en George. Zij werden beide slachtoffer van sextortion.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten