Mensensmokkel

Recent kwam dit artikel naar buiten. Een 64-jarige bestuurder uit Bulgarije is aangehouden voor mensensmokkel. Hij stond met knipperende alarmlichten op de vluchtstrook van de A4 waarna dertien vreemdelingen uit zijn voertuig sprongen en wegrenden. Mensensmokkel is nog steeds een populaire manier voor vervoerders om wat extra geld te verdienen, maar wat ze hierbij vergeten is dat het hartstikke strafbaar is.

Wat is mensensmokkel?

Mensensmokkel is het bieden van hulp en transport aan mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensensmokkelaars maken gebruik van de vluchtnood van migranten. Voor veel geld smokkelen vervoerders de migranten de Europese Unie binnen. Met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migranten. Bij mensensmokkel is vaak een grote groep mensen betrokken. Voor het werven van klanten, de begeleiding tijdens de reis, het verlenen van vervoer en onderdak tijdens de reis, de verzorging van valse documenten en opvang in het land van bestemming.

Verschil mensensmokkel en mensenhandel

Mensenhandel en mensensmokkel worden vaak gezien als hetzelfde maar dit is niet zo. Bij mensensmokkel is in beginsel sprake van een vrijwillige overeenkomst, tussen de smokkelaar en de persoon die het land wil verlaten. Het doel is hier niet om deze persoon uit te buiten. Toch is dit geen zekerheid dat zich hier geen ernstige mensenrechtenschendingen kunnen voordoen.

Smokkelaars vragen voor de reis naar bijvoorbeeld Nederland duizenden tot tienduizenden euro’s, waardoor slachtoffers vaak zonder of met weinig geld aankomen in het land van bestemming. Smokkelaars spelen hierop in en bieden de vreemdelingen een baan aan. Ze werken hierbij onder mensonterende omstandigheden en worden blootgesteld aan seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid, orgaanhandel, afpersing, gijzeling en zelfs moord.

Aanpak

De Rijksoverheid geeft veel prioriteit aan de aanpak van mensensmokkel. Er is een team mensensmokkel ingesteld en worden er betere controles gedaan bij grensovergangen. Daarnaast is er een barrièremiddel mensensmokkel wat inzicht geeft in welke maatregelen overheden moeten treffen in de strijd tegen mensensmokkel.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten