Probleemstelling

Na een probleemverkenning heeft het Red Team besloten zich te richten op derdelanders die worden uitgebuit in de Aziatische horeca. Dat heeft ons gebracht tot de volgende probleemstelling:

In Nederland zijn er Aziatische horeca bedrijven die (gebruik maken van de gelegenheid om) mensen uit niet-Europese landen onder mensonterende omstandigheden (te) laten werken. Hiermee maken zij zich schuldig aan arbeidsuitbuiting, wat een ernstige vorm van mensenhandel is. In veel gevallen is tevens sprake van mensensmokkel.

Dit is een maatschappelijk probleem dat we beter voor het voetlicht willen brengen, omdat:

  • het een ernstige schending van fundamentele mensenrechten is dat volwassenen en kinderen onder verschrikkelijke omstandigheden moeten werken in Nederland;
  • mensenrechten gaan voor financieel gewin;
  • het iedere Nederlandse burger geld kost;
  • malafide bedrijven zorgen voor een oneerlijke concurrentiepositie voor eerlijke bedrijven.
  • malafide bedrijven zorgen voor een slecht imago voor het Nederlands bedrijfsleven;
  • er in de toekomst arbeidstekorten ontstaan als Nederland niet aantrekkelijk is voor arbeidsmigranten, waardoor onze welvaart achteruitgaat;
  • de uitbuiting van derdelanders onzichtbaar is;
  • de uitbuiting van derdelanders hierdoor niet als een probleem wordt gezien;
  • mensen het soms ook niet willen zien, omdat ze zelf belang hebben bij goedkope producten en diensten of omdat ze niet weten wat ze er aan kunnen doen;
  • Illegalen door hun onrechtmatig verblijf een samenleving in de samenleving vormen.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten