Kennismiddag ‘Seksueel geweld in relatie tot mensenhandel.’

Op dinsdag 22 september a.s. organiseert CoMensha een kennismiddag met als thema ‘Seksueel geweld in relatie tot mensenhandel.’

Tijdens twee presentaties wordt er o.a. dieper ingegaan op de samenhang tussen seksueel geweld en mensenhandel, secundaire victimisatie, genderdiversiteit en wordt er antwoord gegeven op vragen als: wat kan de rol van de cliënt zelf en de rol van de hulpverlener zijn in het doorbreken van de vicieuze cirkel van trauma en herhaald slachtofferschap? Ook wordt er uitgelegd hoe het Centrum Seksueel Geweld hier mee omgaat. Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en interactie.

De presentaties worden gegeven door Iva Bicanic, Klinisch Psycholoog,Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht & initiatiefnemer en landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld en Linda Verhaak, Klinisch Psycholoog & Expertiseteamleider Seksueel Geweld en Uitbuiting, werkzaam bij de ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

De kennismiddag is zowel fysiek als online bij te wonen. Vanwege de Corona-maatregelen kunnen er 20 personen fysiek aanwezig zijn bij de themamiddag. Online kunnen maximaal 100 personen de themamiddag bijwonen. 

Wanneer:  
22 september 2020.

Tijd: 
13.30 tot 16.30 uur

Waar: 
Online en bij Congrescentrum De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH in Amersfoort.

Voor:  
Medewerkers van de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM’s), zorgcoördinatoren en zorgverleners die met slachtoffers van mensenhandel te maken hebben (zowel binnen en buiten opvanginstellingen).

Meld je hier aan.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten