Weinig verandering in aanpak seksueel geweld tegen kinderen

Seksueel geweld tegen kinderen tast datgene aan wat we als samenleving willen koesteren en bewaken: de gezonde ontplooiing van (jonge) mensen. Maar deze problematiek is niet altijd duidelijk. Er lijkt weinig te zijn veranderd de afgelopen jaren in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 die vandaag is uitgebracht.

Wat we zien uit de dadermonitor is volgens Herman Bolhaar verontrustend. ‘We zien nog altijd hetzelfde als een aantal jaar geleden: de aanpak lijkt niet mee te bewegen met de problematiek. Ondanks aangescherpt beleid en de inzet van diverse partijen. Er zijn veel jonge daders, de doorlooptijden zijn te lang en het voorkomen van daderschap of herhaald daderschap, lukt nog steeds onvoldoende. Er verandert te weinig in de aanpak’.

ER IS MEER ACTIE EN RUIMTE NODIG VOOR MAATWERK

De rapporten die de Nationaal Rapporteur recent uitbracht, schetsen allemaal hetzelfde verontrustende beeld: er zijn veel jonge slachtoffers en daders, zowel van mensenhandel als seksueel geweld tegen kinderen. Wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat meer dan een kwart van alle daders van seksueel geweld tegen kinderen minderjarig is. Preventie is daarom belangrijker dan ooit om zo daderschap, en daarmee slachtofferschap, te voorkomen.

Lees het hele artikel via de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen.

Betrokken partijen