‘samen tegen mensenhandel’ lanceert de wegwijzer

Mensenhandel betekent het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang met als doel het slachtoffer uit te buiten. Dit kan verschillende vormen aannemen zoals seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Het is een erg complexe, uitgebreide en ingrijpende vorm van criminaliteit. Dit maakt het noodzakelijk om krachten te bundelen in de aanpak tegen mensenhandel.

Als professional kan het lastig zijn om slachtoffers van mensenhandel goed te ondersteunen. Daarom is in opdracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Ministers van VWS, SZW, BZ en BHOS en de staatssecretaris van SZW het programma “Samen tegen Mensenhandel” opgericht. Alleen samen en met de inzet van verschillende domeinen kunnen we mensenhandel voorkomen en bestrijden.

De Wegwijzer mensenhandel helpt professionals de juiste ondersteuning te vinden voor slachtoffers van mensenhandel. Op deze website vindt u informatie over de verschillende fases en stappen in de ondersteuning van slachtoffers en de aanpak van mensenhandel.
Je kunt er onder andere informatie vinden over:

1. De vormen en signalen van mensenhandel
2. Ondersteuning van slachtoffers
3. Relevante zorg coördinatoren die beschikken over specialistische kennis over het hulp- en zorgaanbod voor slachtoffers van mensenhandel in een bepaalde regio.

Waar mogelijk verwijst de website door naar organisaties die u verder kunnen helpen.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten