Klappen voor Tristan

Michael, een jongen uit een beruchte familie in de stad, zit op een middelbare school. Zelfverzekerd, mooie sneakers, grote tatoeages op z’n armen. Zijn klasgenoten zijn onder de indruk. Hij weet iedereen in te palmen en het duurt niet lang of een aantal leerlingen beginnen klusjes voor hem te doen. Een pakje wegbrengen levert zo 500 euro op. Makkelijk geld verdienen, dat gaat al rap rond in de school. Hij heeft al snel een groep fans.

Ook Tristan is onder de indruk van Michael, het snelle geld went snel. Maar de derde keer gaat het mis: jongens uit een andere wijk stelen ‘zijn spul’. Michael is woedend. Hoe gaat Tristan dit terugbetalen? Na school wordt Tristan in een parkje te grazen genomen door Michael en zijn vrienden. Hij krijgt flinke klappen. De volgende keer komt hij er niet zo makkelijk vanaf, dreigt een van hen. Hij moet maar snel wat vrienden vinden die ook wat pakketjes kunnen rondbrengen.

Chiel, de leraar maatschappijleer, begrijpt niet wat er in zijn klas aan de hand is. Er speelt van alles, maar wat? Het heeft te maken met Michael, dat ziet hij wel. Hij kent zijn familie, heeft zijn oudere broer ook in de klas gehad, die zit nu vast. Chiel maakt zich zorgen over Tristan, de jongen is zo veranderd dit jaar. Boos, ongeconcentreerd, ongedurig. Hij spijbelt veel. Chiel bespreekt zijn zorgen met de zorgcoördinator. Ze heeft al meer signalen gekregen over de invloed van Michael. Tristan is niet de enige die klappen heeft gekregen. Deze jongen en zijn vrienden terroriseren de school, en niemand durft iets te zeggen, laat staan aangifte te doen.

Ze bespreekt haar zorgen met de wijkagent, die het inbrengt in het zorg & veiligheidsoverleg. Dan gaat het balletje rollen. Door ingrijpen van politie en gespecialiseerde jeugdprofessionals stopt de terreur en het geronsel op de school.

De professional die het verschil maakt

Charelle Vermaes, toezicht Sociaal Domein en aandachtsfunctionaris Mensenhandel bij de gemeente Arnhem: ‘Dit verhaal roept om een integrale aanpak. De problematiek rondom de jongeren moet worden aangepakt én je moet kijken waar het probleem vandaan komt. Welke problematiek speelt er bijvoorbeeld in de wijk waar de jongere woont? Wie zijn daar de grote spelers? 

Er zijn verschillende partijen nodig om dit probleem aan te pakken, denk aan Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voor de jongeren, wijkteam voor de ouders en de wijkagent voor de aanpak in de wijk. Hoe is de plaatselijke aanpak van ondermijning geregeld? Weten partijen elkaar te vinden? Dit is makkelijker gezegd dan gedaan.’

Deze artikelen maken onderdeel uit van de verhalenbundel  ‘Ondermijnende criminaliteit en het sociaal domein: De naïviteit voorbij | Divosa‘. Journalist Jessica Maas sprak hiervoor met professionals uit praktijk en wetenschap. Ondermijnende criminaliteit maakt veel slachtoffers en is al lang niet meer exclusief het terrein van het veiligheidsdomein. Toch wordt de verwevenheid van onder- en bovenwereld nog vaak onderschat.  Divosa is de vereniging van beslissers in het sociaal domein.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten