Daders van mensenhandel: vaak jonger dan 23 jaar

De relatief jonge leeftijd van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting baart de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen grote zorgen. Een derde van de daders is namelijk jonger dan 23 jaar op het moment van plegen. Binnenlandse seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel. Verder zijn de daders van criminele uitbuiting ook van jonge leeftijd. Een op de vijf daders is jonger dan 23 jaar.

VOORKOMEN VAN DADERSCHAP

De jonge leeftijd van daders baart de Nationaal Rapporteur grote zorgen en beveelt daarom aan om gericht in te zetten op het voorkomen van daderschap van mensenhandel, specifiek voor deze jonge daders. Het is zorgelijk dat deze jonge mensen zich schuldig maken aan zulke ernstige misdrijven. Het is daarom belangrijk om dit te voorkomen.

MINDER VERDACHTEN

Na 2016 neemt het aantal verdachten relatief af terwijl het aantal meldingen van mensenhandel juist steeg. Van de opgespoorde verdachten komt 60% voor de rechter. Van deze verdachten die voor de rechter komen, wordt er 90% veroordeeld.

ARBEIDSUITBUITING BLIJFT ACHTER

Verder zijn er weinig veroordelingen voor arbeidsuitbuiting. In de samenleving is hier nog onvoldoende informatie over. De daders van arbeidsuitbuiting krijgen over het algemeen kortere straffen opgelegd dan daders van andere vormen van mensenhandel. Dit is zorgelijk omdat het aantal kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt groot is.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten