jongen in de klas risico criminele uitbuiting

Criminele Uitbuiting Onder Leerlingen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Leerlingen van het praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) lopen volgens een onderzoek in opdracht van Zeeuwse gemeenten meer risico om betrokken te raken bij criminele uitbuiting dan hun leeftijdsgenoten. Het onderzoek, uitgevoerd door Avans Hogeschool, toont aan dat activiteiten zoals het onder dwang verhandelen van softdrugs, diefstal en seksuele uitbuiting door loverboys vaker voorkomen bij deze specifieke groep jongeren. Het rapport werd in ontvangst genomen door burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis en wethouder André van der Reest van de gemeente Goes, die het onderzoek initieerden naar aanleiding van een eerder onderzoek in januari 2022.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid, omvang en verschillende vormen van criminele uitbuiting bij PRO- en VSO-leerlingen in Zeeland. Burgemeester Vermue benadrukt dat het niet alleen gaat om het belichten van het probleem, maar ook om het bieden van oplossingen om het welzijn van deze jongeren te verbeteren en hun toekomstperspectieven te vergroten.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat ongeveer de helft van de medewerkers op de onderzochte scholen en circa 60 procent van de bestuurders te maken heeft gehad met criminele uitbuiting onder scholieren. Bestuurders en medewerkers schatten de kans op criminele uitbuiting in het VSO en PRO hoger in dan bij leerlingen van het reguliere voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Ondanks de grote verschillen binnen de groep, waarbij de meerderheid van de ondervraagde leerlingen nog nooit te maken heeft gehad met criminele uitbuiting, geven degenen die wel zijn benaderd voorbeelden als het afgeven van pinpassen, diefstal, geweldpleging en het wegbrengen van pakketjes. Het onderscheid tussen criminele activiteiten en criminele uitbuiting blijkt voor de leerlingen echter lastig te zijn.

De conclusie van het onderzoek benadrukt de noodzaak van meer bewustwording om criminele uitbuiting effectief aan te pakken. Hierbij spelen mentoren en ouders een cruciale rol. Wethouder Van der Reest benadrukt dat het onderzoek niet slechts een papieren document is, maar eerder een oproep tot actie. Hij hoopt dat de aanbevelingen uit het onderzoek zullen leiden tot verandering en meer bescherming van Zeeuwse jongeren tegen criminele uitbuiting.

Lees hier het volledige rapport

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten