Arbeidsuitbuiting

Mensenhandel zien we terug in drie verschillende vormen. Een daarvan is arbeidsuitbuiting, hierbij werken mensen vrijwillig of gedwongen onder mensonterende omstandigheden en nemen anderen hun inkomsten af.

Wat houdt arbeidsuitbuiting in?

Arbeidsuitbuiting is meer dan alleen slecht werkgeverschap. Het is het bewust werven, vervoeren, overbrengen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang met als doel deze persoon uit te buiten. Werknemers krijgen te maken met gevaarlijk of ongezond werk en moeten lange werkdagen maken tegen weinig geld. Daarnaast kan er lichamelijke of psychische druk uit worden geoefend, in de vorm van dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude of misleiding.

Waar vindt arbeidsuitbuiting plaats?

Arbeidsuitbuiting kan in alle sectoren plaatsvinden, ook in Nederland speelt dit probleem. Fair Work heeft in Januari een onderzoek gedaan naar de omvang van arbeidsuitbuiting in Nederland. Ongeveer twee derde van de Nederlandse bedrijven geeft aan zich weleens schuldig te hebben gemaakt aan arbeidsuitbuiting. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van het inzetten van goedkope buitenlandse krachten of personeel onderbetaald, te veel uren te laten werken.

Ondanks de grote aantallen, blijft dit probleem vaak onbesproken. Werknemers denken dat hun situatie normaal is of zijn bang om er iets van te zeggen omdat ze hun baan kunnen verliezen. Des te belangrijker is het dus voor omstanders om de signalen te herkennen en dit te melden:

  • Gevaarlijk en ongezond werk
  • Lange werkdagen tegen weinig of geen geld
  • Slecht gehuisvest
  • Geen beschikking over persoonlijke zaken (paspoort, bankrekening)
  • Sprake van mishandeling, chantage, dwang, bedreiging
  • Met valse beloften naar Nederland worden gehaald

Een melding maken kan bij de Inspectie SZW. Dit kan anoniem en mag al bij een vermoeden van uitbuiting.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten