Aanpak mensenhandel en het prostitutiebeleid

De gemeente Tilburg heeft begin november een online werkbezoek georganiseerd voor Staatssecretaris Broekers-Knol, om dieper in te gaan op de integrale aanpak van mensenhandel en het prostitutiebeleid.

De aanpak:

Tijdens het bezoek werd het model voor de integrale aanpak van mensenhandel besproken. Belangrijke ontwikkelingen hierin zijn geweest:

  • Het aanstellen van een nieuwe zorg coördinator (april 2019)
  • Het landelijk streven naar meer zicht op de aard en omvang van mensenhandel.
  • Een nieuw prostitutiebeleid gericht op het verbeteren van de positie van sekswerkers en het voorkomen en beter aanpakken van misstanden en geweld.
  • Gezamenlijke inzetting voor meer bewustwording bij professionals en burgers. Onder andere door de Week tegen Mensenhandel.

Samenwerking gemeenten en regio’s

Na het bespreken van de ontwikkelingen, werd er dieper ingegaan op de insteek om integraal samen te werken en zorg en veiligheid te combineren. Het team Toezicht en Handhaving van de gemeente focust hierbij op signalering, de zorgcoördinator Mensenhandel beoordeelt vervolgens deze signalen en zorgt voor de juiste opvolging en Sterk Huis vangt de slachtoffers op en bied specialistische en passende hulp.

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid spelen hierin ook een belangrijke rol. De officier van Justitie met de portefeuille mensenhandel, Ingeborg van Dorst benadrukt dat als slachtoffers aangifte willen doen, het belangrijk is vanaf het begin nauw samen te werken om signalen samen te brengen en op te stapelen. Deze zaken zijn moeilijk voor de rechter te brengen, ook doordat het slachtoffers vaak moeilijk is hun verdediging te doen.

Vernieuwd prostitutiebeleid

Tijdens deze dag werd ook het vernieuwde prostitutiebeleid toegelicht. De gemeente Tilburg heeft geen rem op het aantal vergunningen en staat thuiswerken toe zolang de sekswerkers zijn ingeschreven op dat adres en er geen overlast wordt veroorzaakt. Daarnaast worden er prostitutiecontroles uitgevoerd door team Toezicht en Handhaving.

Voor de totstandkoming van dit beleid is er nauw samengewerkt met sekswerkers uit de klankbordgroep Seksworks. Zij verrichten onder andere online veldwerk en doen telefonische check-ups met collega-sekswerkers voor een luisterend oor. RUPS en Prostitutie Maatschappelijk Werk (PWM) ondersteunen bij hulpverleningstrajecten, bijvoorbeeld als een sekswerker wilt uitstappen. Daarnaast werken ze aan de aanpak van de stigmatisering van het beroep en verzorgt PMW wekelijks een inloopspreekuur met de GGD en ervaringsdeskundigen.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten