Controles voor meer zicht op illegale prostitutie

De gemeente Tilburg voert samen met de politie en prostitutie maatschappelijk werk regelmatig controles uit op illegale prostitutie. Deze controles doen we om zicht te krijgen op de aard en omvang van deze illegale branche. Zo kan mensenhandel en uitbuiting tegengegaan en gesignaleerd worden. En kan overlast worden aangepakt of tegengegaan. Het afgelopen half jaar zijn …

Controles voor meer zicht op illegale prostitutie Lees meer »