Week tegen mensenhandel

Met de week tegen mensenhandel, van 17 tot en met 24 mei, willen Tilburg en de omliggende gemeenten een eerste stap zetten om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Dit gebeurt onder andere met een tentoonstelling, een publiekscampagne, een website, workshops en een afsluitend congres. Door de extra aandacht hoopt de gemeente meer signalen op te halen. Mensenhandel is een ernstig delict dat vaak niet zo zichtbaar is. En als je het ziet of een ‘niet pluis’-gevoel hebt, wat moet je dan doen? Als er meer signalen binnen komen kan de gemeente de aanpak verder ontwikkelen om misstanden aan te pakken en slachtoffers te helpen.

Uitbuiting

Onder mensenhandel verstaan we het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, onder dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Die uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren. Mensenhandel is ook het met dwang werven, vervoeren etc. van een ander, met als doel organen uit het lichaam van die andere te verwijderen. In Nederland ligt het jaarlijks geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel rond 6.250. Maar waarschijnlijk is dat het topje van de ijsberg. Bij twee groepen is het risico op slachtofferschap het grootst: bij Nederlandse meisjes tussen 12 en de 17 jaar en bij personen van niet-Nederlandse afkomst.

Programma

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten