Nieuw onderzoek naar plegers mensenhandel toont ons de dunne lijn tussen pleger- en slachtofferschap

Veel plegers van mensenhandel blijken vroeger zelf het slachtoffer te zijn geworden van geweld of uitbuiting. Dit blijkt uit onderzoek dat is gedaan in de regio Zuidoost-Brabant in opdracht van Veilig Thuis, Lumens, het OM en de gemeente Tilburg.

Wat drijft plegers van mensenhandel, en hoe ziet hun achtergrond eruit? Dit was de hoofdvraag van het kwalitatieve onderzoeksproject. Projectleider Marrieloe Ars vertelt. “Hoe meer inzicht we hebben in de factoren die een risico vormen voor het plegen van zedendelicten tegen minderjarigen, hoe effectiever de aanpak van degenen die deze daden begaan. En dus ook: hoe beter we slachtoffers kunnen beschermen en voorkomen.”

Risicofactoren

Welke factoren vormen een risico en welke kenmerken zijn beschermend al het gaat om het plegen van seksueel geweld en seksuele uitbuiting tegen kwetsbare jongeren van 12 tot en met 16 jaar? Uit het onderzoek blijkt dat veel plegers van mensenhandel een kwetsbare jeugd hebben gekend. Er was sprake huiselijk geweld, of de pleger is in zijn of haar jeugd zelf het slachtoffer geworden van uitbuiting. Vaak gaat het dan om criminele uitbuiting, zoals het verkopen van drugs onder dwang of stelen en de buit af moeten staan.

Neusje voor kwetsbaarheid

Iedereen kan het slachtoffer worden van mensenhandel, maar er zijn jongeren die extra kwetsbaar zijn voor slachtofferschap. Plegers van mensenhandel weten gebruik te maken van de kwetsbare positie van slachtoffers. Zo ronselen plegers gericht rondom instellingen waar kwetsbare meisjes verblijven. Met de opkomst van sociale media heeft mensenhandel ook online een weg gevonden. Met één druk op de knop kan een pleger meerdere potentiële slachtoffers benaderen. Slachtoffers worden gechanteerd met naaktfoto’s en -filmpjes.

Klik hier voor een infographic met de belangrijkste highlights uit het onderzoek

Bewustwordingscampagne

Seksuele uitbuiting is voor de meeste jongeren een ver van hun bed show. Een verborgen wereld waar jongeren niets of weinig van weten. Terwijl jongeren juist bijzonder kwetsbaar kunnen zijn om in de handen te vallen van een mensenhandelaar. Jongeren brengen veel tijd door op social media, en zien niet altijd waar gevaar schuilt. Om jongeren meer te leren over seksuele uitbuiting zijn er meerdere filmpjes ontwikkeld. Op deze websitepagina lees je hoe je deze filmpjes kunt inzetten bij de bewustwording van mensenhandel bij jongeren

Over het onderzoek

Het onderzoeksproject in de regio Zuidoost-Brabant is gefinancierd vanui het nationale programma Geweld Hoort Nergens Thuis. De uitvoering van het onderzoek is in handen van Veilig Thuis, het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie van Lumens, het Openbaar Ministerie (Arrondissementsparket Oost-Brabant) en de gemeente Tilburg. Twee studenten Opsporingscriminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam voerden het dataonderzoek uit.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten