Klant van gedwongen sekswerk strafbaar

Zonder klanten geen sekswerk. Daarom zou de aandacht meer op de klanten moeten gaan liggen om gedwongen sekswerk tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2022 is een bezoek aan een sekswerker strafbaar als je weet of ernstige vermoedens hebt dat de sekswerker gedwongen werkt. 

Klanten zien signalen van uitbuiting

Uit onderzoek van Prof. mr. dr. Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal studies aan de Open Universiteit, blijkt dat klanten goed op de hoogte zijn van de signalen van gedwongen sekswerk. De klanten noemden in het onderzoek signalen zoals blauwe plekken, bepaalde tatoeages, een sigarettenafdruk op het lichaam, bedrukte stemming en de jonge leeftijd van de sekswerker. Maar ook minder directe signalen werden benoemd, zoals dat de sekswerker uit een armer land afkomstig is of verslaafd is aan drugs of alcohol. Hoewel je uit deze signalen wellicht niet met zekerheid kan zeggen dat het om uitbuiting gaat, is het wel een ernstig vermoeden. Ga je als klant op dit moment door met de afspraak en blijkt er sprake te zijn van mensenhandel, dan ben je strafbaar.

Geen klant, geen sekswerk

Klanten hebben volgens Prof. mr. dr. Marijke Malsch niet het gevoel dat zij verantwoordelijk zijn voor de gedwongen sekswerk. Zij vinden over het algemeen dat die verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. Met de nieuwe wet wil de overheid klanten wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. De sekswerkers worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten omdat het geld oplevert voor de dader. Krijgt de sekswerker geen klanten, dan is het minder aantrekkelijk om mensen slachtoffer te maken van gedwongen sekswerk.

Stop en maak melding

Wanneer je weet of een vermoeden hebt dat een sekswerker gedwongen werkt of minderjarig is, stop dan meteen en maak hier melding van bij de politie via 0900 8844. Ook als je twijfelt of dit het geval is. Wanneer je dit van te voren meldt ben je nog niet strafbaar. Melden van een verdachte situatie kan ook anoniem via 0800 7000. In geval van spoed bel je altijd 112.

Meer informatie over de wet vind je hier.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten