Gezamenlijke aftrap ‘Week tegen mensenhandel’ 

U bent als ketenpartner van harte uitgenodigd om met ons te ontbijten in het prachtige Zeeland! Op maandag 23 oktober, verwelkomen wij u voor een heerlijk ontbijt en een kans om te netwerken. Tijdens deze ochtend zullen burgemeester van gemeente Sluis; Marga Vermue en wethouder van gemeente Goes; André van der Reest (bestuurlijk trekkers Zeeuwse aanpak mensenhandel) u verwelkomen. Op het programma staat o.a. de lancering van ons filmmateriaal voor de ‘Week tegen mensenhandel’, gevolgd door een lezing van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  

09.00 – 9.45 Inloop, ontbijt en netwerken
Gelegenheid voor deelnemers om te genieten van een ontbijt en met elkaar te netwerken.

09.45 – 10.00 Welkomstwoord 
Door de bestuurlijke trekkers Zeeuwse aanpak Mensenhandel

10.00 – 10.30  Actieprogramma Zeeland-West-Brabant  en Zeeuwse aanpak mensenhandel

10.30 – 10.45 Lancering filmmateriaal ‘Week van de Mensenhandel’

10.45 – 11.00 Korte pauze

11.00 – 12.00 Lezing ‘Signalen mensenhandel bij derdelanders’ 
verzorgt door de Koninklijke Marechaussee (Kmar) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  

12.00 – 12.15 Afsluiting

MELD JE HIER AAN